(Islas Baleares) Convocatoria específica de concurso público para cubrir plazas vacantes de varias especialidades y cuerpos. La Tramitación telemática se realizarà entre les 00:00 h del dia 8 de octubre de 2008 y las 24:00 del dia 14 de octubre de 2008.

, por  Cuadernalia 665

Resolució del director general de Personal Docent de 7 d’octubre de 2008, de convocatòria específica de concurs públic per formar part de la llista d’aspirants a cobrir places vacants o substitucions, en règim d’interinitat, de determinades funcions dels cossos de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’Escola Oficial d’Idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny en centres públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears.

CONSULTAR AQUI