(Illes Balears) Resolució per la qual es modifica la Resolució del director general de Personal Docent, de 18 d’abril de 2008, modificada per Resolució de dia 29 de maig de 2009, per la qual es regulen les bases i els procediments per gestionar les llistes d’interins amb la finalitat de cobrir vacants i substitucions

, por  Cuadernalia 125

Resolució del director general de Personal Docent, de dia 20 de maig de 2010, per la qual es modifica la Resolució del director general de Personal Docent, de 18 d’abril de 2008, modificada per Resolució de dia 29 de maig de 2009, per la qual es regulen les bases i els procediments per gestionar les llistes d’interins amb la finalitat de cobrir vacants i substitucions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears

Veure/Descarregar Resolució del director general de Personal Docent, de dia 20 de maig de 2010