(illes Balears) Ràtios d’alumnes/professor per unitat escolar per als centres privats concertats de les Illes Balears

, por  Cuadernalia 261

Resolució de la directora general de Planificació i Centres de 2 d’octubre de 2009 per la qual es determinen les ràtios d’alumnes/professor per unitat escolar per als centres privats concertats de les Illes Balears

Veure les ràtios d’alumnes/professor per unitat escolar per als centres privats