(Illes Balears) Projecte de Decret d’Atenció a la Diversitat

, por  Cuadernalia 491

Projecte de Decret d’Atenció a la Diversitat

Informació relativa a l’esborrany del Decret pel qual es regula l’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT i l’estructura i organització de l’ORIENTACIÓ EDUCATIVA en els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

Està obert a l’audiència dels ciutadans i a les seves opinions i suggeriments, que es poden fer arribar fins dia 26 de setembre de 2010, a través de l’adreça de correu electrònic DecretAD@dginnova.caib.es

Qualsevol suggeriment o proposta, a més d’una breu explicació o justificació haurà d’incorporar la següent informació:

- Nom i llinatges de qui la presenta i, si es presenta en nom d’una entitat, la denominació d’aquesta.

- S’ha d’indicar l’article i punt al qual es fa referència i la nova redacció que proposa.

- En el cas de proposar un contingut nou, ha d’estar redactat i ha d’incloure l’article i el punt que li correspondria.

Descarregar Decret

En la misma sección: