(Illes Balears) Pautes per a la regulació de la jornada i l’horari escolar a les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil

, por  Cuadernalia 72

(Illes Balears) Pautes per a la regulació de la jornada i l’horari escolar a les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 19 d’abril de 2011 per la qual s’estableixen les pautes per a la regulació de la jornada i l’horari escolar a les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil

Descarregar Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 19 d’abril de 2011