(Illes Balears) Organització i el funcionament dels ensenyaments professionals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears

, por  Cuadernalia 172

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 7 de setembre de 2009 per la qual s’estableix l’organització i el funcionament dels ensenyaments professionals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears

Veure Ordre Consellera

En la misma sección: