(Illes Balears) Ordre per la qual s’estableix l’accés al primer curs de l’especialitat d’interpretació, opció textual i, amb caràcter experimental, el desenvolupament curricular dels cursos primer, segon, tercer i quart del grau superior de l’ensenyament d’art dramàtic a la comunitat autònoma de les Illes Balears

, por  Cuadernalia 125

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 18 d’agost de 2009, per la qual s’estableix l’accés al primer curs de l’especialitat d’interpretació, opció textual i, amb caràcter experimental, el desenvolupament curricular dels cursos primer, segon, tercer i quart del grau superior de l’ensenyament d’art dramàtic a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Veire ORdre de la Consellera d’Educació