(Illes Balears) Oposicions 2010: Proposta places per cosso i especialitats

, por  Cuadernalia 1086

(Illes Balears) Oposicions 2010: Proposta de distribució de l’oferta pública per cossos i especialitats

COS DE MESTRES

- Educació infantil 136
- Audició i Llenguatge 27
- Pedagogia Terapèutica 48
- Anglès 41
- Educació Física 27
- Música 28
- Educació Primària 93

COS DE SECUNDÀRIA

- Anglès 25
- Biologia i Geologia 30
- Llengua castellana i literatura 36
- Geografia i Història 32
- Tecnologia 35
- Física i Química 27
- Educació Física 28
- Matemàtiques 31
- Llengua i literatura catalanes 26
- Filosofia 12
- Grec 14
- Processos sanitaris 5
- Música 10
- Intervenció sociocomunitària 4
- Processos de producció agrària 3
- Sistemes electrotècnics i automàtics 2
- Orientació educativa 4
- Hosteleria i turisme 5

COS DE TÈCNICS DE FP

- Operacions de producció agrària 8
- Instalacions electrotècniques 8
- Procediments sanitaris i assistencials 4
- Serveis a la comunitat 18
- Cuina i pastisseria 5

EOI

- Anglès 22

ESCOLES D’ART

- Mitjans informàtics 3
- Mijans audiovisuals 2
- Fotografia 1

En la misma sección: