(Illes Balears) Oposicions 2010: Modificació de la Resolució de 10 de març de 2010, per la qual es convoquen proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’arts plàstiques i disseny

, por  Cuadernalia 524

Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 29 d’abril de 2010, de modificació de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 10 de març de 2010, per la qual es convoquen proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears

Veure Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 29 d’abril de 2010

Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de 2010, de modificació de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 10 de març de 2010, per la qual es convoquen proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears

Veure Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de 2010

En la misma sección: