(Illes Balears) Oposicions 2009: Llistes provisionals d’admesos i exclosos. Causes d’exclusió. Termini de reclamacions i esmena de documentació: 7 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació al BOIB.

, por  Cuadernalia 429

(Illes Balears) Oposicions 2009: Llistes provisionals d’admesos i exclosos. Causes d’exclusió. Termini de reclamacions i esmena de documentació: 7 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació al BOIB.

Llista provisional d’admesos (primària)

Llista provisional d’exclosos (primària)

Llista provisional d’admesos (secundària, fp, eoi, conservatori)

Llista provisional d’exclosos (secundària, fp, eoi, conservatori)

Causes d’exclusió

En la misma sección: