(Illes Balears) Oposicions Ensenyament 2010: Llistes provisionals d’admesos i exclosos

, por  Cuadernalia 1305

Publicació de les llistes provisionals d’admesos i exclosos a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de l’escola oficial d’idiomes i de professors d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears.

Primària

Admesos

Exclosos

Secundària

Admesos

Exclosos

Podeu consultar les exclusions a la llista de causes d’exclusió.

Termini per a reclamacions: de dia 4 a dia 10 de maig de 2010 ambdós inclosos.

En la misma sección: