(Illes Balears) Modificació calendari escolar del curs 2011-2012

, por  Cuadernalia 263

(Illes Balears) Modificació calendari escolar del curs 2011-2012

Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 22 de juliol de 2011, per la qual es modifica el calendari escolar del curs 2011-2012

1. Els centres que imparteixen simultàniament diferents etapes educatives podran començar el curs escolar 2011-2012 el dia 12 de setembre de 2011 i finalitzar el dia 22 de juny de 2012 informant prèviament a aquesta Direcció General del canvi de calendari. En el supòsit en què l’etapa de secundària comenci el curs el dia 14 de setembre de 2011 i finalitzi el dia 26 de juny de 2012, els dies 25 i 26 de juny podran programar activitats complementàries i/o de suport educatiu.

2. Els centres que només imparteixen els ensenyaments d’educació secundària obligatòria i batxillerat començaran el curs escolar 2011-2012 el dia 14 de setembre de 2011 i finalitzaran el dia 26 de juny de 2012. Els dies 25 i 26 de juny podran programar activitats complementàries i/o de suport educatiu

Descarregar Resolució de la directora general de Planificació