(Illes Balears) Interins substituts que durant el curs 2008-2009 han superat el procés de tutorització

, por  Cuadernalia 393

Els funcionaris interins substituts que durant el curs 2008/2009 han superat el procés de tutorització previst per la Resolució del director general de Personal Docent, de 18 d’abril de 2008, i regulat per la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de dia 10 de setembre de 2008, poden passar a recollir els certificats que acrediten la seva nova condició de funcionaris interins a: la Direcció General de Personal Docent de Palma, a la Delegació Territorial d’Eivissa i Formentera i a la Delegació Territorial de Menorca.

El termini de recollida establert és de 2 mesos (octubre i novembre de 2009). En cas que no es pugui recollir personalment teniu a la vostra disposició un model d’autorització.

Autorització

Interins substituts que durant el curs 2008-2009 han superat el procés de tutorització