(Illes Balears) instruccions per a l’organització i el funcionament de les escoles públiques de segon cicle d’educació infantil, dels col«legis públics d’educació primària i dels col»legis públics d’educació infantil i primària, per al curs 2009/2010

, por  Cuadernalia 285

Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 30 d’abril de 2009 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament de les escoles públiques de segon cicle d’educació infantil, dels col«legis públics d’educació primària i dels col»legis públics d’educació infantil i primària, per al curs 2009/2010.

Veure pàgina WEIB