(Illes Balears) Instruccions per a l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2010-2011

, por  Cuadernalia 107

Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de 2 de març de 2010, per la qual s’estableixen les instruccions per a l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2010-2011

Veure Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de 2 de març de 2010