(Illes Balears) Equivalències entre els certificats de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística i els estudis de llengua catalana de les escoles oficials d’idiomes

, por  Cuadernalia 750

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura per la qual es determinen les equivalències entre els certificats de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística i els estudis de llengua catalana de les escoles oficials d’idiomes

Veure Ordre de la Consellera

En la misma sección: