(Illes Balears) Denominació i les sigles que han de constar al Registre de centres docents de les Illes Balears

, por  Cuadernalia 245

Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 12 de març de 2010 per la qual s’estableixen la denominació i les sigles que han de constar al Registre de centres docents de les Illes Balears

Veure Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 12 de març de 2010