(Illes Balears) Correcció d’errades calendari escolar del curs 2010-2011

, por  Cuadernalia 793

Correcció d’errades advertides a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura núm. 12544, de 24 de maig de 2010 (BOIB núm. 83, de 3 de juny), per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2010-2011 per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Descarregar Correcció d’errades