(Illes Balears) Correcció d’errades advertides a la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura núm. 16813, de dia 16 de juliol de 2009 (BOIB núm. 113 de 4 d’agost de 2009), per la qual s’autoritza la implantació, la supressió i l’autorització d’ensenyaments a centres d’educació secundària, a centres d’educació de persones adultes i en un centre d’ensenyament d’idiomes de règim especial

, por  Cuadernalia 134

Correcció d’errades advertides a la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura núm. 16813, de dia 16 de juliol de 2009 (BOIB núm. 113 de 4 d’agost de 2009), per la qual s’autoritza la implantació, la supressió i l’autorització d’ensenyaments a centres d’educació secundària, a centres d’educació de persones adultes i en un centre d’ensenyament d’idiomes de règim especial

Veure Correcció d’errades

En la misma sección: