(Illes Balears) Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació i Centres per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2009-2010

, por  Cuadernalia 161

Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació i Centres per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2009-2010

Veure Correcció d’errades

En la misma sección: