(Illes Balears) Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació i Centres per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2009-2010


Martes 29 de septiembre de 2009
por  Cuadernalia
popularidad : 1%  Visitas  161Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació i Centres per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2009-2010

Veure Correcció d’errades

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS