(Illes Balears) Convocatoria concurs públic per formar part de la llista d’aspirants a cobrir, en règim d’interinitat, places vacants i substitucions de totes les especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris per al curs 2010-2011

, por  Cuadernalia 371

Resolució del director general de Personal Docent, de dia 21 de maig de 2010, per la qual es convoca concurs públic per formar part de la llista d’aspirants a cobrir, en règim d’interinitat, places vacants i substitucions de totes les especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per al curs 2010-2011

Veure/Descarregarr Resolució del director general de Personal Docent, de dia 21 de maig de 2010