(Illes Balears) Cessament i nomenament de nous membres del Consell Escolar de les Illes Balears.

, por  Cuadernalia 258

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 8 de gener de 2010, de cessament i nomenament de nous membres del Consell Escolar de les Illes Balears.

Veure Ordre del conseller d’Educació i Cultura