(Illes Balears) Cessament i nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.

, por  Cuadernalia 333

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 9 de desembre de 2009, de cessament i nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.

Veure Ordre del conseller d’Educació i Cultura