(Illes Balears) Calendari per donar compliment al pacte cinquè de l’Acord de 23 de febrer de 2004, per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears

, por  Cuadernalia 156

Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual s’estableix el calendari per donar compliment al pacte cinquè de l’Acord de 23 de febrer de 2004, per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears

Veure Resolució del conseller d’Educació i Cultura