(Illes Balears) Calendari escolar del curs 2011-2012. Correcció d’errades

, por  Cuadernalia 2794

(Illes Balears) Calendari escolar del curs 2011-2012. Correcció d’errades

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 23 de maig de 2011 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2011-2012 per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Descarregar Calendari escolar del curs 2011-2012

- 

Correcció d’errades advertides a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 23 de maig de 2011 (BOIB núm. 81, de 2 de juny) per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2011-2012 per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Descarregar Correcció d’errades