(Illes Balears) Aptes en la fase de pràctiques, els aprovats en les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres i de professors d’ensenyament secundari, qui han estat nomenats funcionaris en pràctiques per Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 8 de setembre de 2008

, por  Cuadernalia 188

Resolució del director general de Personal Docent de dia 25 d’agost de 2009, de modificació de la Resolució de dia 7 de juliol de 2009, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques, els aprovats en les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres i de professors d’ensenyament secundari, qui han estat nomenats funcionaris en pràctiques per Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 8 de setembre de 2008

Veire Resolució