(Illes Balears) Ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2009-2010.

, por  Cuadernalia 132

Resolució del director general de Planificació i Centres per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2009-2010.

Veire Resolució