(Galicia) Servizos mínimos do persoal docente dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, durante a folga convocada para o día 21 de xaneiro de 2010.

, por  Cuadernalia 521

Orde do 13 de xaneiro de 2010 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos do persoal docente dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, durante a folga convocada para o día 21 de xaneiro de 2010.

Consultar Orde do 13 de xaneiro de 2010