(Galicia) Se nomean funcionarios en prácticas do corpo de mestres os opositores seleccionados no procedemento selectivo convocado pola Orde do 8 de maio de 2009 (Diario Oficial de Galicia do 11 de maio) para ocupar vacantes dotadas orzamentariamente.

, por  Cuadernalia 463

Orde do 27 de xullo de 2009 pola que se nomean funcionarios en prácticas do corpo de mestres os opositores seleccionados no procedemento selectivo convocado pola Orde do 8 de maio de 2009 (Diario Oficial de Galicia do 11 de maio) para ocupar vacantes dotadas orzamentariamente.

Consultar Orde do 27 de xullo de 2009