(Galicia) Se nomean funcionarios en prácticas ós opositores seleccionados no proceso 2011

, por  Cuadernalia 44

(Galicia) Se nomean funcionarios en prácticas ós opositores seleccionados no proceso 2011

ORDE do 28 de xullo de 2011 pola que se nomean funcionarios en prácticas os opositores seleccionados no proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 8 de abril de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 11 de abril).

Consultar/Descargar ORDE do 28 de xullo de 2011