(Galicia) Reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2011/2012

, por  Cuadernalia 114

(Galicia) Reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2011/2012


Publicación da Circular nº 2/2012 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o curso 2010/2011:

Enlace á Circular nº 2/2012

Enlace á Orde do 22 de abril de 2010

Reclamacións no centro. Prazos

  • Convocatoria ordinaria: 23 e 24 de maio de 2012 (ata as 14 horas).
  • Convocatoria extraordinaria: 6 e 7 de setembro de 2012 (ata as 14 horas).

Reclamacións ante a comisión de supervisión (Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo. Prazos

  • Convocatoria ordinaria: antes das 18 horas do día 29 de maio de 2012.
  • Convocatoria extraordinaria: antes das 19 horas do día 10 de setembro de 2012.

Remisión do expediente ante a comisión de supervisión. Prazos

  • Convocatoria ordinaria: antes das 14 horas do día 30 de maio de 2012.
  • Convocatoria extraordinaria: antes das 14 horas do día 11 de setembro de 2012.