(Galicia) Oposicions 2010 Secundaria: Corrección de erros lista definitiva de admitidos e excluídos

, por  Cuadernalia 253

Corrección de erros.-Resolución do 9 de xuño de 2010, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, profesores de música e artes escénicas, e profesores técnicos de formación profesional e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos mencionados corpos da Comunidade Autónoma de Galicia convocados por Orde do 16 de marzo de 2010 (Diario Oficial de Galicia, do 5 de abril).

Consultar/Descargar Corrección de erros