(Galicia) Oposicions 2010 Secundaria: Anuncio polo que se comunica a data, lugar e hora da repetición da parte B3 (exercicio práctico) da proba única da fase de oposición do procedemento selectivo para o acceso á especialidade de técnicas e procedementos de imaxe e son

, por  Cuadernalia 192

Anuncio do 25 de agosto de 2010, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, polo que se comunica a data, lugar e hora da repetición da parte B3 (exercicio práctico) da proba única da fase de oposición do procedemento selectivo para o acceso á especialidade de técnicas e procedementos de imaxe e son do corpo de profesores técnicos de formación profesional, convocado pola Orde do 16 de marzo de 2010

Anuncio de comunicación da data, lugar e hora da repetición da parte B3 (exercicio práctico)