(Galicia) Oposicions 2010: Lista dos opositores que superaron os procedementos selectivos especialidade técnicas e procedementos de imaxe e son

, por  Cuadernalia 199

Orde do 15 de setembro de 2010 pola que se fai pública a lista dos opositores que superaron os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade técnicas e procedementos de imaxe e son, convocados pola Orde do 16 de marzo de 2010 (Diario Oficial de Galicia do 5 de abril) e se nomean funcionarios en prácticas.

Orde do 15 de setembro de 2010