(Galicia) Oposiciones Secundaria 2010: Publicación das puntuacións definitivas da fase de concurso dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, profesores de música e artes escénicas, e profesores técnicos de formación profesional

, por  Cuadernalia 874

Resolución do 16 de xullo de 2010, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se comunica a publicación das puntuacións definitivas da fase de concurso dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, profesores de música e artes escénicas, e profesores técnicos de formación profesional convocados por Orde do 16 de marzo de 2010 (Diario Oficial de Galicia do 5 de abril).

Resolución do 16 de xullo de 2010 pola que se comunica a publicación das puntuacións definitivas