(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2015. Aspirantes por Tribunal


Lunes 20 de julio de 2015
por  Cuadernalia
popularidad : 1%  Visitas  100ESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos por la que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes admitidas/os aos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo inspectores de Educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia convocado pola Orde do 11 de marzo de 2015 (DOG do 18 de marzo).

Asignarlles aos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia convocado pola Orde do 11 de marzo de 2015 (DOG do 18 de marzo) que deberán actuar ante cada tribunal, segundo se especifica no anexo desta resolución.

O número que lle corresponde ao opositor é o que figura na lista definitiva de admitidos e excluídos.

Consulta DOG

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSSArtículos Recientes

Etiquetas Relacionadas