(Galicia). Oposiciones enseñanza 2008: listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos de los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

, por  Cuadernalia 1425

Resolución do 22 de maio de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fai pública a lista provisional de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos para ingreso nos corpos de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas e profesores técnicos de formación profesional e procedemento de adquisición de novas especialidades. Servizo de profesorado de educación secundaria.

(enviado ó DOG para a súa publicación)

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS

LISTAXE PROVISIONAL DE EXLUÍDOS

PRAZO DE RECLAMACIÓNS ÁS LISTAXES PROVISIONAIS: 10 días naturais contados a partir do día seguinte ó da publicación da presente Resolución no DOG. Non obstante, para os efectos de axilizar a tramitación, xa se poden facer reclamacións dende hoxe.

As reclamacións poderanse facer a través dos números de Fax: 981545484 e 981545420 empregando este MODELO DE RECLAMACIÓN, ou a través do correo electrónico persoal.secundaria@edu.xunta.es.

En calquera caso, deberán constar todos os datos de identificación: NIF, apelidos e nome, corpo e disciplina á que se presenta o interesado, e indicar o motivo da reclamación enviando ademais os documentos xustificativos que se esixen para cada caso.