(Galicia) Oposición Mestres 2009: Nomeamento os tribunais encargados de xulgar as probas do procedemento selectivo

, por  Cuadernalia 1194

Resolución do 12 de xuño de 2009, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomean os tribunais que deberán xulgar as probas do proceso selectivo para ingreso no corpo de mestres, así como a adquisición de novas especialidades, convocado pola Orde do 8 de maio de 2009 (Diario Oficial de Galicia do 11 de maio).

Resolución do 12 de xuño de 2009 pola que se nomean os tribunais encargados de xulgar as probas do procedemento selectivo - Servizo de Primaria (16/06/2009)

(Publicación no DOG do 16 de xuño de 2009) Resolución do 12 de xuño de 2009 da Secretaría Xeral, pola que se nomean os tribunais que deberán xulga-las probas do proceso selectivo para ingreso no corpo de mestres, así como a adquisición de novas especialidades, convocado pola Orde do 8 de maio de 2009 (DOG do 11)

Composición dos tribunais encargados de xulgar as probas selectivas

Composición das comisións de selección (presidentes)

No ficheiro situado máis abaixo pode verse o texto da Resolución enviada para a súa publicación no DOG e tamén pode accederse DESDE AQUÍ para consultar este ou calquera outro tema relacionado coa convocatoria.

Ficheiro

En la misma sección: