(Galicia) Oposicion Mestres 2009: Corrección de erros Relacións definitivas de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso no corpo de mestres, convocado por orde de 8 de maio de 2009 (DOG do 11)

, por  Cuadernalia 614

Corrección de erros.- Resolución do 17 de xuño de 2009 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso no corpo de mestres, convocado por orde de 8 de maio de 2009 (DOG do 11) -

Ficheiro

En la misma sección: