(Galicia) Oferta módulos do primeiro e do segundo curso dos programas de cualificación profesional inicial para o curso 2011/2012

, por  Cuadernalia 77

Oferta formativa dos módulos do primeiro e do segundo curso dos programas de cualificación profesional inicial para o curso 2011/2012

Xúntase a Orde do 10 de outubro de 2011 pola que se establece a oferta de programas de cualificación profesional inicial en centros públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Consultar/Descargar Orde do 10 de outubro de 2011: Oferta de PCPI