(Galicia) Oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de formación profesional para o ano académico 2011-2012.


Miércoles 15 de junio de 2011
por  Cuadernalia
popularidad : 1%  Visitas  1033(Galicia) Oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de formación profesional para o ano académico 2011-2012.

ORDE do 13 de xuño de 2011 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2011-2012.

Consultar/Descargar Oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de formación profesional para o ano académico 2011-2012.

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS