(Galicia) Oferta educativa das ensinanzas deportivas curso escolar 2011-2012.

, por  Cuadernalia 69

(Galicia) Oferta educativa das ensinanzas deportivas curso escolar 2011-2012.

ORDE do 22 de agosto de 2011 pola que se fai pública a oferta educativa das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2011-2012.

Consultar/Descargar Oferta Educativa

En la misma sección: