(Galicia) Oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial para o ano académico 2011-2012.

, por  Cuadernalia 191

(Galicia) Oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial para o ano académico 2011-2012.

ORDE do 13 de xuño de 2011 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2011-2012.

Consultar/Descargar Oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial para o ano académico 2011-2012