(Galicia) Nombramiento como funcionarios en prácticas seleccionados oposiciones maestros e Inspectores 2013

, por  Cuadernalia 369

(Galicia) Nombramiento como funcionarios en prácticas seleccionados oposiciones maestros e Inspectores 2013


Publicación da Orde do 30 de xullo de 2013 pola que se nomean funcionarios en prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e de adquisición de novas especialidades

Xúntase a Orde do 30 de xullo de 2013 pola que se nomean funcionarios en prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde do 30 de xullo de 2013 pola que se nomean funcionarios en prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo

Anexo: corpo de inspectores en prácticas