(Galicia) Listaxes provisionais de solicitudes de admisión a ciclos formativos de grao medio e superior no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas na modalidade semipresencial ou a distancia para o curso 2011/2012

, por  Cuadernalia 2711

Listaxes provisionais de solicitudes de admisión a ciclos formativos de grao medio e superior no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas na modalidade semipresencial ou a distancia para o curso 2011/2012

Xúntanse as listaxes provisionais de solicitudes de admisión a ciclos formativos de grao medio e superior no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas na modalidade semipresencial ou a distancia.

Nesta listaxe poderanse comprobar o datos de inscrición da solicitude e as condicións de acceso para o proceso de adxudicación.

As persoas interesadas poderán presentar reclamación contra esta listaxe no seu centro de inscrición ata o 12 de xullo de 2011 ás 13:00 horas.

- 

Listaxe provisional de solicitantes inscritos para os ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario

Listaxe provisional de solicitantes inscritos para os ciclos formativos de grao superior no réxime ordinario

Listaxe provisional de solicitantes inscritos para os ciclos de F.P grao medio para persoas adultas na modalidade a distancia

Listaxe provisional de solicitantes inscritos para os ciclos de F.P grao superior para persoas adultas na modalidade a distancia