(Galicia) Listaxes definitivas de admitidos e excluídos no concurso-oposición para o corpo de mestres

, por  Cuadernalia 624

Resolución do 17 de xuño de 2009 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso no corpo de mestres, convocado por orde de 8 de maio de 2009 (DOG do 11)

Listaxe definitiva de aspirantes admitidos

Listaxe definitiva de aspirantes excluídos

No ficheiro situado máis abaixo pode verse o texto da Resolución enviada para a súa publicación no DOG e tamén pode accederse DESDE AQUÍpara consultar este ou calquera outro tema relacionado coa convocatoria.

Ficheiro

En la misma sección: