(Galicia) Instrucións desenvolvemento ciclos formativos de formación profesional inicial curso 2011-2012.

, por  Cuadernalia 159

(Galicia) Instrucións desenvolvemento ciclos formativos de formación profesional inicial curso 2011-2012.

RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2011-2012.

Consultar/Descargar RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2011