(Galicia) Habilitacións para impartir docencia en centros privados

, por  Cuadernalia 335

(Galicia) Habilitacións para impartir docencia en centros privados

Coa publicación no Diario Oficial de Galicia o próximo 13 de xuño da Orde do 3 de xuño de 2011, pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados, abrirase un prazo e porase en funcionamento unha aplicación informática destinada ao persoal que desexe solicitar a acreditación de habilitación para impartir docencia en centros privados desta Comunidade Autónoma.