(Galicia) Cursos de idiomas para o profesorado nas EOI en colaboración cos CFR e o CAFI (2º cuatrimestre 2011/12)

, por  Cuadernalia 91

(Galicia) Cursos de idiomas para o profesorado nas EOI en colaboración cos CFR e o CAFI (2º cuatrimestre 2011/12)

Convócanse cursos de formación en idiomas para o profesorado, organizados polas Escolas Oficiais de Idiomas en colaboración cos Centros de Formación e Recursos (CFR) e o CAFI (Centro Autonómico de Formación e Innovación), para o 2º cuadrimestre de 2011-2012.

Os cursos teñen carácter gratuíto e unha duración de 30 horas por módulo.

Pode consultar cursos ofertados na listaxe que se achega, e facer a súa preinscrición a través de http://www.edu.xunta.es/fprofe (para facilitar a búsqueda dos cursos, seleccione «Área: linguas estranxeiras», ou «Área: lingua e literatura galega» no caso dos cursos de galego).