(Galicia) Cualificacións da proba específica de acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior para o curso 2011/2012

, por  Cuadernalia 155

(Galicia) Cualificacións da proba específica de acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior para o curso 2011/2012

Xúntanse as cualificacións da proba específica de acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior para o curso 2011/2012 corespondentes ás:

Comisión avaliadora das probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior: “Ilustración”, ”Arquitectura Efémera”, “Proxectos e Dirección de Obras de Decoración”, “Xoiaría Artística”, “Modelismo da Indumentaria”, e “Estilismo da Indumentaria”.

Comisión avaliadora das probas específicas de acceso aos ciclos formativos de grao superior: “Fotografía Artística”, “Cerámica Artística”, “Gravado e Técnicas de Estampación”, “Artes Aplicadas da Escultura”, e “Gráfica Publicitaria”

Cualificacións da proba específica de acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior. Tribunal 1

Cualificacións da proba específica de acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior. Tribunal 2